Nahrávání...

Soutěž

Dar dobrého srdce

Soutěž pro dětské kolektivy ze ZŠ a SŠ o 17000 Kč.
Dar dobrého srdce

Známe vítěze prvního ročníku! Mezi skoro 50 zúčastněnými kolektivy dětí z celé ČR vyhrály tyto dětské kolektivy.

Myšlenka soutěže

Abyste někomu pomohli, nemusí se vždy jednat o pomoc finanční, ale o pomoc lidskou. Ta je někdy dokonce i důležitější.

Dar dobrého srdce je dobročinná soutěž pro kolektivy dětí ze základních a středních škol o vytvoření kreativního daru pro cílovou skupinu všech těch, kdo se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních.

Do této cílové skupiny patří například:

  • vážně nemocné děti a obecně lidé s vážným onemocněním
  • osoby s handicapem
  • osoby s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra
  • senioři
  • psi a kočky v útulcích, zvířata v záchranných stanicích
Dar dobrého srdce
O soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit dětské kolektivy od 5 dětí pod vedením učitele do 23.5. 2015.

Jak se zúčastnit

Cílem soutěže je s dětmi vytvořit a darovat někomu z cílové skupiny uvedené výše nějaký kreativní dar (obraz, velké srdce s přáními, cokoliv vás napadne, forma daru není limitována). Tento dar pak vyfoťte a pošlete nám na email fotku s doprovodným textem v rozsahu max. 1 normostrany (1800 znaků), popisujícím komu a proč jste ho darovali.

Celá pravidla

Ceny

  1. místo: 4000 Kč příspěvek na nefinanční odměnu pro kolektiv dětí a 2000 Kč pro vedoucího učitele + víkendový pobyt (2 noci) pro 2 osoby v penzionu FAN*** v hodnotě 2000 Kč
  2. místo: 3500 Kč příspěvek na nefinanční odměnu pro kolektiv dětí a 1500 Kč pro vedoucího učitele
  3. místo: 3000 Kč příspěvek na nefinanční odměnu pro kolektiv dětí a 1000 Kč pro vedoucího učitele

Kromě toho může 50 nejlepších z vás očekávat děkovný diplom pro vaši školu za zapojení se do této dobročinné soutěže.

Hodnocení

Soutěž bude hodnotit porota na základě 4 kritérií (kvalita provedení, míra pomoci, míra zapojení dětí a relativní počet hlasů na facebooku, škála 1-10). Většinový vliv na hodnocení tedy bude mít porota, ale hlasováním pro váš příspěvek v albu na naší facebookové stránce zvýšíte své šance na výhru. Hlasovat můžete do 23.5. 2015 23:59 hod.

Porota

Porota soutěže

Mgr. Martina Vošahlíková
manažer programu Rozvoj filantropie, Nadace VIA

Porota soutěže

Mgr. Marie Plevová
ředitelka Základní školy při fakultní nemocnici, Brno

Porota soutěže

Mgr. Dita Brančíková
manažer komunikace, Veletrhy Brno a.s.

Porota soutěže

Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
místopředsedkyně SAPMU, Masarykova univerzita

Porota soutěže

Bc. Alena Hrabánková
manažer projektu Kreativní činnosti Mise naděje, z.s.

Hodnocení

Zde si můžete rozkliknout album na naší facebook stránce, ve kterém můžete hlasovat pro soutěžní příspěvky kliknutím na "To se mi líbí" u příspěvku. Zvýšíte tím své šance na výhru, neboť 1 z 4 kritérií je právě relativní počet hlasů u příspěvku.

Pravidla soutěže

Kdo se může zúčastnit

Zúčastnit soutěže se mohou dětské kolektivy od 5 dětí ze základních a středních škol v ČR pod vedením učitele. Dar musí být vytvořen (resp. realizován / předán) v období od 23.3. 2015. Učitel se nesmí účastnit soutěže za více týmů současně. Přihláška je platná pouze po vyplnění všech požadovaných údajů, tj. specifikace dětského kolektivu (např. žáci 6.A), celého jména učitele, adresy a názvu školy, a s přiložením soutěžního příspěvku (foto+text v rozsahu max 1 normostrany, tj. 1800 znaků, popisující komu a proč jste dar věnovali), odeslaná do 23.5. 2015 23:59 hod.

Přihlásit se

Ceny

Ceny pro dětské kolektivy mohou být uplatněny pouze na nefinanční odměnu pro ně (např. třídní výlet, návštěva divadla, nákup učebních pomůcek, aj.). Konkrétní volba podoby této nefinanční odměny závisí na úvaze učitele a domluvě s dětmi. Tuto odměnu je nutné vyčerpat do 30.6. 2015. Učitel se zavazuje zaslat na mziaranova@misenadeje.cz oskenovaný či vyfocený doklad o využití těchto prostředků nejpozději do 30.6. 2015, spolu s fotografií dokládající jeho užití. Odměna pro učitele jako kompenzace za jeho čas a vedení dětí k sociální zodpovědnosti, dobrovolnictví a pomoci druhým není nijak vázána a bude vyplacena spolu s příspěvkem na odměnu pro kolektiv dětí na číslo účtu uvedené v přihlášce.

Přínosy soutěže

Mezi hlavní přínosy projektu patří povzbuzení a podpora mnoha jedinců z cílové skupiny všech těch, kdo se sami o sebe nemohou postarat, šíření osvěty v nutnosti pomoci jim a podpora dobrovolnictví v ČR. Mezi další přínosy patří také podpora tradičních hodnot, jako je např. láska a přátelství, podpora týmové spolupráce a kreativity dětí, ale i motivace učitelů pro zahrnutí společensky odpovědného rámce výuky.

Partneři soutěže

Chtěli byste se stát naším partnerem pro další kolo? Kontaktujte nás.

Partner soutěže
Partner soutěže
Partner soutěže
Přihláška

Své soutěžní příspěvky (fotografii a popisný text) posílejte na emailovou adresu mziaranova@misenadeje.cz. Nezapomeňte uvést který dětský kolektiv nebo třída dar vytvářel, vaše jméno, příjmení, adresu a název školy. Odesláním přihlášky dáváte automaticky souhlas se zveřejněním zaslaného textu a fotografie.

mziaranova@misenadeje.cz

Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde

Vzor přihlášky