Nahrávání...

Škola hrou

pro děti z dětských domovů

Pomáháme opuštěným dětem s učením a motivujeme je k dalšímu vzdělávání
Proč děti z dětských domovů

Efektivní pomoc dětem z dětských domovů byla pro nás prioritou od začátku.

Dobrý prospěch ve škole, řádné pochopení učiva a pozitivní vztah k učení patří mezi hlavní cíle našich aktivit. Jelikož děti z dětských domovů postrádají oporu a pozitivní vzor v rodině, snažíme se jim alespoň částečně tuto možnost vynahradit. Dle nám dostupných statistik nepokračuje drtivá většina dětí z dětských domovů po odchodu z domova na vysoké škole a spolu s relativně nízkou úrovní finanční gramotnosti je často příčinou existenčních problémů, ve kterých se velká část mladých lidí ocitne.

Proč je Škola hrou pro děti z dětských domovů tak důležitá?

  • V České republice je v současnosti 150 dětských domovů.
  • Umístěno je v nich 4500 dětí.
  • Každý rok přibližně 200 dětí opouští dětský domov.
  • Podle Ministerstva vnitra je více jak polovina těchto mladých dospělých později stíhána pro majetkovou trestnou činnost.
  • Přes 70 % lidí bez domova prošlo dětským domovem.
  • Čím vyšší dosažené vzdělání, tím nižší nezaměstnanost a vyšší úroveň živobytí

Pozn.: Veškeré uvedené informace jsou doložitelné a dohledatelné. Kromě toho nám to potvrzují i sami ředitelé dětských domovů, kterým pomáháme.

Škola hrou pro dětské domovy

Jelikož si uvědomujeme kritickou důležitost vzdělávání dětí i ve finanční gramotnosti, aktivně vyvíjíme vzdělávací-osvětovou činnost i v této oblasti, jak se můžete dočíst na samostatné stránce projektu.

Podle statistiky našeho domova za posledních 12 let vstoupilo úspěšně do života, tedy s trvalým bydlením a stabilním zaměstnáním, 60 % děvčat a 40 % chlapců.

O projektu

Doučujeme děti z dětských domovů, abychom jim umožnili kvalitní start do samostatného života.

Jaké problémy mladí řeší?

Mezi nejčastější příčiny špatné životní situace mladistvých po opuštění ústavní péče patří nepochopení finančních možností spojené s nízkou finanční gramotností. Mladí lidé často rychle utratí výplatu a nedokáží spořit na důležité věci. Neumí zhodnotit výhodnost bankovních produktů, a tak slepě důvěřují finančním institucím a uvazují se k nevýhodným půjčkám. Nemají vybudovaný pozitivní vztah k učení, ke škole, nepokračují na univerzitu, nevzdělávají se dál.

Jak jim pomáháme

Od roku 2013 zprostředkováváme dobrovolníky-studenty brněnských (od r. 2017 i pražských) vysokých škol, kteří pravidelně chodí vypomáhat dětem v domovech s učením a dovysvětlováním složité látky. Pořádáme také konverzace v cizích jazycích, připravujeme pro děti různé druhy interaktivních cvičení a aktivit, které děti rozvíjí i v oblasti komunikace, práce v týmu a kreativity. Docházíme za dětmi všech věkových kategorií a to buď za celými skupinkami, nebo individuálně - vždy podle toho, co dotyčným nejvíce vyhovuje.

Zpětná vazba je jak ze strany dětí, tak ze strany vedení dětských domovů dlouhodobě pozitivní, projekt aktuálně kvalitativně vylepšujeme a rozšiřujeme.

Jak můžete pomoct vy

Líbí se vám myšlenka našeho projektu? Pomáhejte s námi!

  • jako doučovatelé - zapojte se s námi do návštěv za dětmi - napište nám na hr@misenadeje.cz
  • jako dárci - podpořte realizaci našeho projektu finančním příspěvkem na náš účet č. 2800514404/2010 nebo hmotným darem