Nahrávání...

Jak to všechno

vzniklo

Stručně o nás a o tom, co děláme.
Mise naděje

Jsme studentská dobročinná organizace pomáhající těm, kdo si sami pomoci nemohou.

Naše cíle

Naším hlavním cílem je pomáhat všem těm, kteří se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních, tj. zejména děti se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, osoby se závažným onemocněním či v život ohrožující situaci a ohrožená zvířata. Současně někteří naši členové pracují na systémových změnách v charitativní oblasti neziskového sektoru, ať už vlastní činností nebo podporou různých dalších neziskových organizací.

Slovo zakladatele

„Už mě nebavilo se jen dívat na to, jak kolem nás tolik lidí a zvláště pak dětí doplácí na naši lhostejnost. Chtěl jsem najít systematické a efektivní řešení, kterým bych jim mohl napomoct, a proto jsem za pomoci skvělých lidí kolem mě vytvořil tento studentský spolek.

V průběhu času se ukázalo, že i když třeba co do objemu pomoci jsme proti větším nadacím relativně malí, neméně důležitý je inspirace a pozitivní vzor, který představujeme pro další vysokoškolské studenty, kteří jednou třeba budou mít možnosti pomáhat řádově daleko více a budou mít ty správné základy a motivaci od nás."

–Daniel Vodrážka, absolvent PřF a ESF MU

zakladatel
Timeline

Mise naděje od doby svého založení v roce 2013 ušla velký kus.

duben 2013
Myšlenka
Prostou racionální analýzou a rešerší problematiky byla zvolena naše cílová skupina na pomoc (ti, kdo se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních).
únor 2014
Začátek
Oficiální start Mise. Lidé sympatizující myšlenkám Mise (převážně studenti Masarykovy univerzity) postupně přibývali, probíhala pro ně pravidelná setkání se seberozvíjející tematikou a pomocné projekty se začaly rozbíhat.
leden 2015
Pokračujeme
Spustili jsme novou sekci našeho webu pro zprostředkovávání užitečných informací v problematice zmírňování projevů autismu. Díky ní tak budeme moct pomáhat i rodinám, které jsou z daleka a jak je známo: Dobrá rada je často cennější, než zlato.
květen 2015
Dar dobrého srdce
Za finanční podpory Spolku absolventů Masarykovy univerzity jsme realizovali velkou celostátní soutěž pro děti ze ZŠ a SŠ Dar dobrého srdce, do které se zapojily desítky škol z celé ČR.
Podzim 2015
Pokračujeme
V Misi naděje úspěšně proběhla "generační obměna" a její aktivity pokračují pravidělně co semestr dál. Chodíme do nemocnice, dětského domova, domovu pro seniory, pořádáme osvětové přednášky, pracujeme na systémových tématech, podporujeme další neziskové organizace.
timeline
duben 2013 - leden 2014
Přípravy
Jak to ale udělat, aby to mělo smysl? Co zapojit vysokoškoláky? Spojit praxi a dobrou věc? Díky pomoci ochotných profesionálů, zejména pana Mgr. Vlastimila Vitoula, bylo založeno občanské sdružení Mise naděje (nyní Mise naděje, z.s.), do kterého byly právně ukotveny zmíněné ideje.
červen-prosinec 2014
Stabilizace
Rozdáváme Růže naděje dětem v nemocnici i lidem s rakovinou. Doučujeme děti v dětském domově, pomáháme dětem s autismem, pořádáme kreativní dílny pro děti v nemocnici, Mikuláše pro dlouhodobě nemocné pacienty, pomáháme útulku Kočičí oáza Holubice, aj.
duben 2015
Běh pro Tobíka
Pomáhali jsme organizátorům uspořádat benefiční běh pro Tobíka, chlapce s autismem, kterému dlouhodobě pomáháme. Výtěžek pak Konto bariéry skoro zdvojnásobilo a rodina si mohla dovolit tolik potřebné osobní asistenty.
Jaro 2015
Finanční gramotnost
Realizovali jsme první kolo úspěšného projektu zaměřeného na podporu finanční gramotnosti u dětí z dětských domovů za podpory Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Exekutorské komory ČR.
Statistiky

Kolik jsme toho už stihli pro ty, kterým pomáháme, zajistit a pomoct (výčet není úplný).

770
člověkohodin doučování dětí v DD
680
člověkohodin pomoci autistům
16
speciálních akcí pro děti v DD
1200
rozdaných Růží naděje
41
kreativních činností pro děti v nemocnici
31
překladů článků o autismu
8
domácích učitelů a asistentů
200
člověkohodin na pomoc zvířatům
5
pomoci od profesionálů dětem z dětského domova
197
aktivních a vysloužilých dobrovolníků celkem
7
seminářů na osobní rozvoj
Aktivních dobrovolníků z řad univerzitních studentů
Aktivních dobrovolníků z řad zaměstnanců Masarykovy univerzity
Pasivních podporovatelů
Jak pomáháme

Zde naleznete stručný nástin toho, jak vám nebo vašim blízkým můžeme pomoct.

Pro cílové skupiny:

  • děti z dětských domovů - učíme děti finanční gramotnosti, zprostředkováváme dobrovolníky na doučování, zajišťujeme různé mj. vzdělávací akce, bezplatnou pomoc od profesionálů
  • lidé s poruchou autistického spektra - zprostředkováváme dobrovolníky-asistenty, lektory, pomocníky, vyrábíme pomůcky pro děti s PAS pro jejich rozvoj a vzdělávání, pomáháme na různých akcích, kroužcích a výletech na jejich podporu, překládáme články o možnostech zmírňování projevů autismu přes naši sekci na Pomoc lidem s autismem
  • děti v nemocnici - pořádáme pro děti pravidelné kreativní činnosti a zprostředkováváme různé akce jako např. divadlo, promítání či žonglovací workshopy, ve spolupráci s IFMSA jsme pomáhali s rozveselováním pobytu dětí v nemocnici, aby se lépe a rychleji uzdravovaly, rozdáváme dětem růže naděje
  • lidé s vážným onemocněním každého věku v život ohrožující situaci - zprostředkováváme pomoc a poskytujeme rady, kam se obrátit, dle konkrétní situace
  • senioři a lidé v Armádě Spásy - zprostředkováváme dobrovolníky na popovídání si, zlepšení nálady a udržování kontaktu s lidmi, zprostředkováváme různé akce
  • psí a kočičí útulky, volně žijící kočky a týraná zvířata - pomáháme neziskové organizaci Animal Eye, která usiluje o změnu zákonů na poli zájmových chovů zvířat, bojuje proti psím množírnám a provozuje právní poradnu pro řešení problémů v této oblasti, dále různými způsoby pomáháme útulkům např. formou materiálních sbírek, propagací, darováním vybavení, pracujeme na informační osvětě, apod.
  • všechny cílové skupiny a organizace pomáhající jim - technická pomoc

Pokud vy sami, nebo ti, kterým pomáháte, patří do jedné z našich cílových skupin na pomoc, kontaktujte nás a dozvíte se, zdali a jak vám přesně můžeme aktuálně pomoci. V každé z výše jmenovanových dílčích oblastí (a nejen v nich) již máme reálné úspěchy a výsledky.

Dobrá rada je často cennější, než zlato

Probíhající projekty

Zde naleznete seznam některých našich projektů, do kterých je možné se zapojit.

Projekt
Škola hrou v dětském domově
Projekt
Pomoc dětem v nemocnici
Projekt
Projekt Kreativní činnosti
Projekt
Návštěvy domova pro seniory
Chystané projekty

Pro následující projekty hledáme nové posily, kteří by měli zájem se zapojit. Některé z projektů již v minulosti proběhly a nyní mají proběhnout znovu.

Projekt
Pomoc vážně nemocným
Projekt
Projekt Osudy dětí
Projekt
Projekt Cesta naděje
Projekt
Pomoc zvířatům
Lidé

Zde si můžete přečíst o některých z nás, kdo se účastníme na aktivitách Misi naděje a o tom, co a proč to vlastně děláme.

market

Markéta Havlíčková

Studentka Hospodářské politiky a správy na Masarykově univerzitě. Hlavní koordinátor Mise naděje.

Proč pomáhám?

"Mise naděje je zcela unikátní projekt, na kterém se moc ráda podílím. Naplňuje mě pomáhat těm, kdo to nejvíce potřebují a poznala jsem zde spoustu skvělých lidí."


Proč pomáhám?

„Pomáhat je radost.“ Tohle je motto, které si nesu životem a které mne přimělo i k dobrovolnické práci. Mise naděje mi dala možnost se v této oblasti realizovat a své motto si i prožít.

Ondřej Nováček

Vystudoval Matematické modelování a Podnikovou ekonomiku a management na Masarykově univerzitě. V Misi dříve působil jako projektový manažer.

ondra

verca

Veronika Křížová

Studentka Hospodářské politiky a francouzštiny na Masarykově univerzitě. V Misi naděje se zabývá především rozvojem projektu na pomoc lidem s poruchou autistického spektra.

Proč pomáhám?

"Od dětství jsem byla vychovávána k tomu všímat si potřeb druhých a pomáhat, kde se dá. Díky Misi naděje mohl tento můj životní postoj dostat zcela nový rozměr a hlavně přesnou cílenost. Je mi jasné, že konec světa nenastane při pádu meteoritu, ale ve chvíli, kdy se z lidí vytratí zájem o druhého a nezištná laskavost. A proto je poslání Mise naděje v této době tak zoufale potřebné."


Proč pomáhám?

"Spolu s kamarády chodíme každý týden doučovat matematiku do dětského domova v Brně a kromě toho se podílím na tvorbě různých univerzálně použitelných programů pro DD. Na Misi naděje se mi líbí úžasní lidé, kteří se snaží něco změnit k lepšímu a pomáhají ostatním."

Monika Kroupová

Vystudovala obor Finanční matematiky na Masarykově univerzitě. V Misi naděje se zapojovala převážně do projektů spojených s pomocí dětským domovům a řídila projekt Růže naděje.

monika

david

David Vodrážka

Studuje Matematicko-statistické metody v ekonomii na Masarykově univerzitě. V Misi se věnuje koordinaci doučování v dětském domově v Brně.

Proč pomáhám?

"Rád pomáhám, zejména těm, kdo si tu pomoc nemohou často obstarat sami a jsou odkázáni na ostatní. Přínos našeho projektu je nezanedbatelný - jednak reálně doučujeme mladé lidi z domova věci, které ve škole nepochopili, nebo jim nebyly řečeny, a také je motivujeme k lepším školním výsledkům a obecně k práci na sobě. Jsem rád, že můžu alespoň takto pomoct."


Proč pomáhám?

"Věřím, že pomáhat druhým není záležitostí pouze bohatých a mocných, kteří „na to přeci mají“, ale vnitřní povinností každého z nás. „Mít na to“ pomáhat neznamená (pouze) mít peníze, znamená to také mít v sobě přesvědčení, energii a vůli něco takového dělat. Člověk také především musí vždy začít u sebe, nelíbí se mi, jak se k sobě lidé v některých situacích chovají, proto začínám u sebe."

Denisa Nicklová

Vystudovala obor Veřejné ekonomiky a správy na Masarykově univerzitě. V Misi naděje doučovala angličtinu v DD a pomáhala s náborem nových dobrovolníků.

denisa

alena

Alena Hrabánková

Vystudovala Speciální andragogiku na Masarykově univerzitě. V Misi roky řídila projekt Kreativních činností a vypomáhala, kde bylo třeba

Proč pomáhám?

"Mám ráda, když jsou kolem mě lidé šťastní. A zvlášť ti, kteří si sami sobě pomoct nemůžou."

V Misi jsem poznala nové skvělé lidi, kterým není jedno, co se kolem nás děje a něco pro to dělají.

Kontakt

Pokud hledáte pomoc, chcete se zapojit do pomáhání s námi, jakkoliv nás podpořit, nebo nám prostě jen z nějakého důvodu napsat, využijte následující kontaktní údaje.

info@misenadeje.cz