Nahrávání...

Jak to všechno

vzniklo

Stručně o nás a o tom, co děláme.
Mise naděje

Jsme studentská dobročinná organizace pomáhající těm, kdo si sami pomoci nemohou.

Naše cíle

Naším hlavním cílem je pomáhat všem těm, kteří se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních, tj. zejména děti se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, osoby se závažným onemocněním či v život ohrožující situaci a ohrožená zvířata. Současně někteří naši členové pracují na systémových změnách v charitativní oblasti neziskového sektoru, ať už vlastní činností nebo podporou nadaných studentů či dalších, efektivně fungujících neziskových organizací.

V roce 2015 jsme vyhráli celostátní ocenění Gratias Tibi mezi 233 dalšími projekty z celé ČR v nejvyšší kategorii mladých lidí do 30 let a naši zástupci byli nominování v rámci řady dalších soutěží a ocenění.

Slovo zakladatele

„Už mě nebavilo se jen dívat na to, jak kolem nás tolik lidí a zvláště pak dětí doplácí na naši lhostejnost. Chtěl jsem najít systematické a efektivní řešení, kterým bych jim mohl napomoct, a proto jsem za pomoci skvělých lidí kolem mě vytvořil tento studentský spolek.

V průběhu času se ukázalo, že i když třeba co do objemu pomoci jsme proti větším nadacím relativně malí, neméně důležitý je inspirace a pozitivní vzor, který představujeme pro další vysokoškolské studenty, kteří jednou třeba budou mít možnosti pomáhat řádově daleko více a budou mít ty správné základy a motivaci od nás. V návaznosti na to také realizujeme projekt Mise naděje Scholar, který se zaměřuje na nadané studenty se zájmem o psaní závěrečných prací na charitativní téma."

–Daniel Vodrážka, absolvent PřF a ESF MU

zakladatel
Timeline

Mise naděje od doby svého založení v roce 2013 ušla velký kus.

duben 2013
Myšlenka
Prostou racionální analýzou a rešerší problematiky byla zvolena naše cílová skupina na pomoc (ti, kdo se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních).
únor 2014
Začátek
Oficiální start Mise. Lidé sympatizující myšlenkám Mise (převážně studenti Masarykovy univerzity) postupně přibývali, probíhala pro ně pravidelná setkání se seberozvíjející tematikou a pomocné projekty se začaly rozbíhat.
leden 2015
Pokračujeme
Spustili jsme novou sekci našeho webu pro zprostředkovávání užitečných informací v problematice zmírňování projevů autismu. Díky ní tak budeme moct pomáhat i rodinám, které jsou z daleka a jak je známo: Dobrá rada je často cennější, než zlato.
květen 2015
Dar dobrého srdce
Za finanční podpory Spolku absolventů Masarykovy univerzity jsme realizovali velkou celostátní soutěž pro děti ze ZŠ a SŠ Dar dobrého srdce, do které se zapojily desítky škol z celé ČR.
Podzim 2015
Pokračujeme
V Misi naděje úspěšně proběhla "generační obměna" a její aktivity pokračují pravidělně co semestr dál. Chodíme do nemocnice, dětského domova, domovu pro seniory, pořádáme osvětové přednášky, pracujeme na systémových tématech, podporujeme další neziskové organizace. Více informací od 2015 dále najdete na našem Facebooku v historii.
timeline
duben 2013 - leden 2014
Přípravy
Jak to ale udělat, aby to mělo smysl? Co zapojit vysokoškoláky? Spojit praxi a dobrou věc? Díky pomoci ochotných profesionálů, zejména pana Mgr. Vlastimila Vitoula, bylo založeno občanské sdružení Mise naděje (nyní Mise naděje, z.s.), do kterého byly právně ukotveny zmíněné ideje.
červen-prosinec 2014
Stabilizace
Rozdáváme Růže naděje dětem v nemocnici i lidem s rakovinou. Doučujeme děti v dětském domově, pomáháme dětem s autismem, pořádáme kreativní dílny pro děti v nemocnici, Mikuláše pro dlouhodobě nemocné pacienty, pomáháme útulku Kočičí oáza Holubice, aj.
duben 2015
Běh pro Tobíka
Pomáhali jsme organizátorům uspořádat benefiční běh pro Tobíka, chlapce s autismem, kterému dlouhodobě pomáháme. Výtěžek pak Konto bariéry skoro zdvojnásobilo a rodina si mohla dovolit tolik potřebné osobní asistenty.
Jaro 2015
Finanční gramotnost
Realizovali jsme první kolo úspěšného projektu zaměřeného na podporu finanční gramotnosti u dětí z dětských domovů za podpory Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Exekutorské komory ČR.
Vybrané statistiky

Kolik jsme toho už stihli pro ty, kterým pomáháme, zajistit a pomoct

770
člověkohodin doučování dětí v DD
680
člověkohodin pomoci autistům
16
speciálních akcí pro děti v DD
1200
rozdaných Růží naděje
41
kreativních činností pro děti v nemocnici
31
překladů článků o autismu
8
domácích učitelů a asistentů
200
člověkohodin na pomoc zvířatům
5
pomoci od profesionálů dětem z dětského domova
250
aktivních a vysloužilých dobrovolníků celkem
7
seminářů na osobní rozvoj
Aktivních dobrovolníků z řad univerzitních studentů
Pasivních podporovatelů

V Misi jsem poznala nové skvělé lidi, kterým není jedno, co se kolem nás děje a něco pro to dělají.

Kontakt

Pokud hledáte pomoc, chcete se zapojit do pomáhání s námi, jakkoliv nás podpořit, nebo nám prostě jen z nějakého důvodu napsat, využijte následující kontaktní údaje.

info@misenadeje.cz