Nahrávání...

Jak to všechno

vzniklo

Stručně o nás a o tom, co děláme.
Mise naděje

Jsme studentská dobročinná organizace pomáhající těm, kdo si sami pomoci nemohou.

Naše cíle

Naším hlavním cílem je pomáhat všem těm, kteří se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních, tj. zejména děti se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, osoby se závažným onemocněním či v život ohrožující situaci a ohrožená zvířata. Současně někteří naši členové pracují na systémových změnách v charitativní oblasti neziskového sektoru, ať už vlastní činností nebo podporou různých dalších neziskových organizací.

Slovo zakladatele

„Už mě nebavilo se jen dívat na to, jak kolem nás tolik lidí a zvláště pak dětí doplácí na naši lhostejnost. Chtěl jsem najít systematické a efektivní řešení, kterým bych jim mohl napomoct, a proto jsem za pomoci skvělých lidí kolem mě vytvořil tento studentský spolek.

V průběhu času se ukázalo, že i když třeba co do objemu pomoci jsme proti větším nadacím relativně malí, neméně důležitý je inspirace a pozitivní vzor, který představujeme pro další vysokoškolské studenty, kteří jednou třeba budou mít možnosti pomáhat řádově daleko více a budou mít ty správné základy a motivaci od nás."

–Daniel Vodrážka, absolvent PřF a ESF MU

zakladatel
Timeline

Mise naděje od doby svého založení v roce 2013 ušla velký kus.

duben 2013
Myšlenka
Prostou racionální analýzou a rešerší problematiky byla zvolena naše cílová skupina na pomoc (ti, kdo se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních).
únor 2014
Začátek
Oficiální start Mise. Lidé sympatizující myšlenkám Mise (převážně studenti Masarykovy univerzity) postupně přibývali, probíhala pro ně pravidelná setkání se seberozvíjející tematikou a pomocné projekty se začaly rozbíhat.
leden 2015
Pokračujeme
Spustili jsme novou sekci našeho webu pro zprostředkovávání užitečných informací v problematice zmírňování projevů autismu. Díky ní tak budeme moct pomáhat i rodinám, které jsou z daleka a jak je známo: Dobrá rada je často cennější, než zlato.
květen 2015
Dar dobrého srdce
Za finanční podpory Spolku absolventů Masarykovy univerzity jsme realizovali velkou celostátní soutěž pro děti ze ZŠ a SŠ Dar dobrého srdce, do které se zapojily desítky škol z celé ČR.
Podzim 2015
Pokračujeme
V Misi naděje úspěšně proběhla "generační obměna" a její aktivity pokračují pravidělně co semestr dál. Chodíme do nemocnice, dětského domova, domovu pro seniory, pořádáme osvětové přednášky, pracujeme na systémových tématech, podporujeme další neziskové organizace.
timeline
duben 2013 - leden 2014
Přípravy
Jak to ale udělat, aby to mělo smysl? Co zapojit vysokoškoláky? Spojit praxi a dobrou věc? Díky pomoci ochotných profesionálů, zejména pana Mgr. Vlastimila Vitoula, bylo založeno občanské sdružení Mise naděje (nyní Mise naděje, z.s.), do kterého byly právně ukotveny zmíněné ideje.
červen-prosinec 2014
Stabilizace
Rozdáváme Růže naděje dětem v nemocnici i lidem s rakovinou. Doučujeme děti v dětském domově, pomáháme dětem s autismem, pořádáme kreativní dílny pro děti v nemocnici, Mikuláše pro dlouhodobě nemocné pacienty, pomáháme útulku Kočičí oáza Holubice, aj.
duben 2015
Běh pro Tobíka
Pomáhali jsme organizátorům uspořádat benefiční běh pro Tobíka, chlapce s autismem, kterému dlouhodobě pomáháme. Výtěžek pak Konto bariéry skoro zdvojnásobilo a rodina si mohla dovolit tolik potřebné osobní asistenty.
Jaro 2015
Finanční gramotnost
Realizovali jsme první kolo úspěšného projektu zaměřeného na podporu finanční gramotnosti u dětí z dětských domovů za podpory Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Exekutorské komory ČR.
Vybrané statistiky

Kolik jsme toho už stihli pro ty, kterým pomáháme, zajistit a pomoct

770
člověkohodin doučování dětí v DD
680
člověkohodin pomoci autistům
16
speciálních akcí pro děti v DD
1200
rozdaných Růží naděje
41
kreativních činností pro děti v nemocnici
31
překladů článků o autismu
8
domácích učitelů a asistentů
200
člověkohodin na pomoc zvířatům
5
pomoci od profesionálů dětem z dětského domova
250
aktivních a vysloužilých dobrovolníků celkem
7
seminářů na osobní rozvoj
Aktivních dobrovolníků z řad univerzitních studentů
Pasivních podporovatelů

V Misi jsem poznala nové skvělé lidi, kterým není jedno, co se kolem nás děje a něco pro to dělají.

Kontakt

Pokud hledáte pomoc, chcete se zapojit do pomáhání s námi, jakkoliv nás podpořit, nebo nám prostě jen z nějakého důvodu napsat, využijte následující kontaktní údaje.

info@misenadeje.cz