Nahrávání...

Věnováno všem

hrdinům

Všem statečným rodičům a těm kdo pečují nebo jakkoliv pomáhají lidem s autismem.
Úvod

Podle nejnovějších výzkumů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí autismus postihuje 1 ze 68 dětí. Ještě před 30 lety byl přitom poměr mezi zdravými a lidmi s PAS asi 2500:1. V ČR tvoří lidé s onemocněním PAS asi 1% populace. 100 000 lidí. Nedávno také vyšel v Mladé frontě (2017) článek potvrzující tento výzkum i u nás - před 10 lety to bylo 1 ze 150 narozených dětí, dnes už je to 1 ze 68.

O projektu

Uvědomujeme si, že je velmi málo zdrojů, ze kterých mohou například rodiče autistického dítěte čerpat odborné informace, praktické rady i inspiraci v práci s dítětem. Proto články a studie sami překládáme, a to z ověřených odborných zahraničních zdrojů, vkládáme je na tuto stránku a šíříme rodičům dětí a dalším zájemcům o problematiku. Vytvořili jsme také zásluhou jedné z našich dobrovolnic ucelený přehled vybraných metod zmírňování projevů autismu, který průběžně inovujeme a doplňujeme. Kromě překladů pomáháme i osobně v rodinách jako asistenti. Vypomáháme dalším organizacím, zprostředkováváme asistenty-dobrovolníky i brigádníky, inspirujeme další studenty, aby se o toto téma zajímali. Kromě toho pomáháme pořádat různé samostatné akce na pomoc konkrétním rodinám dětí s PAS a pořádáme osvětové akce, kupříkladu výstavy a promítání, kterými se snažíme zvýšit povědomí o problematice autismu.

Jak také pomáháme

Spojili jsme Terku s rodinou, které dlouhodobě pomáháme. Tuto rodinu obdivujeme, protože to nikdy nevzdala! Úspěšně již řadu let praktikuje inovativní metodu Son Rise, se kterou slaví velké pokroky se synem, ještě před pár lety v nejtěžším stádiu autismu.. Terku téma zaujalo natolik, že na něj sepsala svou závěrečnou práci, ve které dokumentuje svou praxi v případové studii, a začala pracovat ve specializované škole na pomoc dětem s autismem na Štolcově, kam dříve chodila pomáhat vyrábět pomůcky. Její práci najdete na tomto odkaze.

autismus
Rozcestník

Všechny informace poskytované na této stránce byly zveřejněny na webech známých amerických výzkumných center (např. Autism Research Institute, Autism Society, Autism Science Foundation aj.), náš tým dobrovolníků také pravidelně prochází další weby renomovaných odborníků, studuje odbornou literaturu a vyhledává novinky v oblasti zmírňování projevů autismu

Neztrácejte naději

Co zde tedy najdete?

Pokud se zajímáte o možnosti zmírňování projevů autismu, v sekci zmírňování projevů autismu můžete najít články a překlady článků o medicinských postupech, lécích, léčebných metodách, nebo o alternativních přístupech. V sekci Rozhovory si můžete přečíst interview se zahraničními lékaři, odborníky a dalšími zajímavými osobnostmi, kteří mluví o svých zkušenostech. Protože jednou z velkých komplikací je pro děti s PAS proces komunikace, sekce Učení a komunikace se snaží předkládat zajímavé tipy na aktivity, terapie a různé sociální a komunikační hry, mobilní aplikace a učební pomůcky. Pokud přicházíte jako rodič hledající inspiraci, pak by vás mohla zajímat sekce Zkušenosti rodičů, kam přidáváme články a rozhovory, ve kterých rodiče mluví o svých dětech s PAS, ale i těch vyléčených, a snaží se předat své zkušenosti dál a poradit. Sekce Každodenní život potom zahrnuje rady, jak se vypořádat s nejrůznějšími každodenními problémy (zajištění bezpečnosti pro děti s PAS, cestování, sportovní aktivity apod.). Další rozšiřující informace o PAS je možné najít v různých publikacích, které jsou uvedeny v sekci Co si přečíst.

Stručně řečeno tedy zde najdete sekce zaměřené na:

  • zmírňování projevů autismu - články o medicinských postupech, metodách "léčby", lécích a alternativní léčbě
  • učení a komunikace - tipy na aktivity, terapie a různé sociální a komunikační hry, mobilní aplikace a učební pomůcky
  • zkušenosti rodičů - články a rozhovory, ve kterých rodiče mluví o svých dětech s PAS, nebo i těch vyléčených
  • každodenní život - jak zajistit bezpečnost pro děti s PAS, cestování, sportovní aktivity, apod.
  • rozhovory - se zahraničními lékaři, odborníky, profesory a zajímavými osobnostmi
  • co si přečíst - tipy na růzé zdroje, které jsou dostupné i v České republice nebo na internetu

Veškeré materiály obsahují uvedení autora, nebo zdroje a nijak si nenárokujeme autorská práva.

Dobrá rada je často cennější, než zlato

Přehled literatury o zmírňování projevů autismu

V této sekci naleznete různé články o medicinských postupech, metodách zmírňování projevů, lécích a alternativních přístupech.

Seznam zdrojů ve formátu .pdf

Souhrnný přehled metod zmírňování projevů autismu - ucelený materiál vypracovaný naší dobrovolnicí Laurou Říhovou, který průběžně aktualizujeme

10.4.2018 Bezlepková a bezkaseinová dieta - Výsledky předběžného „double blind“ klinického testu

24.9.2017 Terapeutický pes - 10 hlavních způsobů, jak může terapeutický pes pomoci vašemu autistickému dítěti

10.3.2017 Vliv terapie divadlem na děti s autismem - Divadlo může mít řadu významných přínosů pro rozvoj dětí s autismem v různých oblasech.

10.3.2017 Vliv stresu v těhotenství - má stres matky v těhotenství vliv na sklony dítěte k autismu?

18.1.2015 Program Son Rise - speciální program na zmírňování projevů autismu amerického Autism treatment center of America

18.1.2015 Terapie Infants Start - nová terapie dávající naději kojencům s autistickými příznaky (článek z Clinical Research in Autism)

18.1.2015 HANDLE přístup - bakalářská práce o využití HANDLE přístupu u dětí s poruchou autistického spektra

23.1.2019 Křivice a nedostatek vápníku - Křivice a nebezpečné sebepoškozování spojené s nedostatkem vápníku: Předcházení a odhalení deficitu vápníku a hořčíku pomocí jednoduchého testu moči

Autismus je léčitelný a jsou o tom důkazy.

Učení a komunikace

V této sekci naleznete různé tipy na aktivity, terapie a různé sociální a komunikační hry, mobilní aplikace a učební pomůcky.

Seznam zdrojů ve formátu .pdf

24.9.2017 Jak pomoct dětem se speciálními potřebami komunikovat v nouzi - inspirativní zkušenost od Sharon Jalette

24.9.2017 Jak hudba napomáhá sociální interakci - vliv a výhody hudby pro děti s autismem

10.3.2017 Stimulační krabice - Vyrobte si pomůcky pro rozvoj dovedností dítěte s PAS

10.3.2017 Tipy pro učení se na nočník - Jednoduché tipy proti strachu z učení se na nočník

10.3.2017 - Seznam nejlepších deskových her pro děti s autismem a jejich výhody

18.1.2015 Jak na problémy s řečí a komunikací - matka dítěte s autismem radí, jak se vypořádat s problémy s řečí a komunikací

18.1.2015 Používejte sociální příběhy - sociální příběhy mohou děti zklidnit a připravit na úzkost vyvolávající a změnové situace

2.4.2015 Hrejte si - využijte zájmu dětí a jejich motivace k nácviku a posílení komunikačních schopností

16.11.2015 Autismus a styly učení - najděte způsob učení, které je pro Vaše dítě nejbližší

16.11.2015 Používání tabletů může pomoci dětem s PAS - tablety jsou nástroje, ne zázraky

23.1.2019 Terapie divadlem - Pozitivní vliv terapie divadlem na děti s autismem

23.1.2019 Arteterapie a autismus - Blahodárný vliv terapie uměním na děti s autismem

23.1.2019 Muzikoterapie a autismus - Účinky improvizační muzikoterapie na sdílenou pozornost

Řeč a komunikaci lze natrénovat

Zkušenosti rodičů

V této sekci naleznete články a rozhovory s rodiči, kteří mluví o svých dětech s PAS, nebo i těch už vyléčených.

Seznam zdrojů ve formátu .pdf

24.9.2017 Cestování letadlem - Nejlepší rady jak přežít cestu letadlem s vašim autistickým dítětem

20.8.2017 Role otců při výchově - Nová studie zdůrazňuje důležitost otců v péči o děti s autismem

20.8.2017 Jak vysvětlit autismus rodině - Matka sdílí způsoby, jak vysvětlit autismus širší rodině

10.3.2017 Aspergerův syndrom - Vynikání v životě s Aspergerovým syndromem aneb Unikátní perspektiva

18.1.2015 Tamara Morarová - matka dítěte vyléčeného z autismu, autorka známé knihy Moje vítěžství nad autismem

18.1.2015 Rodiče o programu Son rise - zkušenosti rodičů chlapce, kterému diagnostikovali těžký autismus

16.11.2015 Rozhovor s Pam Browne o rodinné „firmě“ BroJoe - Pam koordinuje program Aplikované Behaviorální Analýzy pro děti mladší 12 let

16.11.2015 Skončí někdy tohle chování? Jak pomoci dítěti i sobě - „moje hlava zažívala pocit, jakoby se chystala explodovat“

Inspirujte se od druhých

Každodenní život

V této sekci naleznete články na téma jak zajistit bezpečnost pro děti s PAS, cestování, sportovní aktivity, apod.

Seznam zdrojů ve formátu .pdf

10.4.2018 Důležité životní dovednosti - Přehled důležitých životních dovedností, které je třeba předat dospívajícím s autismem

24.9.2017 Užívejte si života - Jednoduché způsoby, jak z tohoto léta udělat to nejlepší

20.8.2017 Pracovní život - Nejlepší způsoby, jak se lidé s autismem mohou zařadit do pracovního života

20.8.2017 Jak zvládat sociální stres - 8 jednoduchých způsobů, jak zvládnout sociální stres

10.3.2017 Usínání u dětí s autismem - Jednoduché způsoby jak pomoct Vašemu dítěti s autismem usnout bez použití léků

10.3.2017 Čtení u dětí s autismem - „Je velmi pravděpodobné, že Vaše dítě nebude mluvit.“ Zapomeňte na to a čtěte více.

10.3.2017 Změny ročních období - Změny, které roční období přináší, mohou být pro některé autistické děti velmi stresující.

18.1.2015 Jak zajistit bezpečnost dítěte při jeho toulkách - co dělat a jak zamezit útěkům a "průzkumným výpravám" vašich dětí

18.1.2015 Fyzické cvičení a autismus - výhody fyzického cvičení pro děti s autismem

16.11.2015 Jak se připravit na Vánoce - seznam tipů, které Vám mohou pomoci během svátečního období

16.11.2015 Otázky sexuality u dospívajících s autismem - několik návodů pro rodiče a učitele, které by měly pomoci v tom, jak autistickým dospívajícím vysvětlovat otázky jejich sexuality

23.1.2019 Deprese - Jak poznat, že dítě s PAS trpí depresí?

23.1.2019 Vánoce - Jak si užít krásné Vánoce s dítětem s PAS?

Rady pro každodenní praxi

Rozhovory

V této sekci naleznete rozhovory se zahraničními lékaři, odborníky, profesory a zajímavými osobnostmi.

Seznam zdrojů ve formátu .pdf

18.1.2015 Miss Montana - inspirativní rozhovor s první autistickou soutěžící známé soutěže krásy Miss Amerika

16.11.2015 Paul McDonnell, Ph.D.: Léčba autismu v kanadské provincii Nový Brunswick - Dr. Paul McDonnell působí jako profesor na univerzitě Nový Brunswick v Kanadě

23.1.2019 Pohled na autismus Belindy Lerner - Belinda Lerner je ředitelka velkých amerických organizací, ale také matka 23-letého Bena s autismem

23.1.2019 Jak mi hudba změnila život - motivující příběh o tom, jak hudba změnila Madeleine život

23.1.2019 Richie Smith - Seznamte se s Richiem Smithem – nevšedním mužem vysokých ambicí

23.1.2019 Jaxon Taylor - Osobní příběh psaný rodiči Jaxona Taylora

Zajímavé rozhovory a články

Co si přečíst

V této sekci naleznete články s tipy na růzé zdroje, které jsou dostupné i v České republice nebo na internetu.

Seznam zdrojů ve formátu .pdf

18.1.2015 Rozcestník - seznam několika desítek vybraných zdrojů v oblasti autismu, od populárně naučné po odbornou literaturu

23.1.2019 Seriál na Netflixu - informace o seriálu na Netflixu o chlapci s PAS

Čtení pro rozšíření znalostí a povědomí

Péče o dítě s autismem je často tak náročná, že by to mnozí z nás nevydrželi ani jeden den, natož roky.

Kontakt

Pokud se chcete zapojit do pomoci lidem s PAS s námi, potřebujete pomoc pro své blízké s PAS, nebo nás jen chcete podpořit v naší činnosti, využijte následující kontaktní údaje.

info@misenadeje.cz